Gwarancja

Gwarancja

Robimy wszystko, aby nasze produkty były jak najbardziej funkcjonalne i spełniały wszystkie wymagania rodziców. Nieustannie je ulepszamy, korzystając z opinii i wskazówek naszych użytkowników.

24 miesięczna gwarancja z wygodnym systemem reklamacji, daje Wam poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Nazwa i adres gwaranta: Baby Design Group Sp. Z O.O. Sp. K., Ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna, Polska (zwa-na dalej BABY DESIGN GROUP).
 2. BABY DESIGN GROUP gwarantuje, że produkt wolny jest od wad uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z produktu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i trwa 24 miesiące. 
 4. W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do sprzedawcy. Sprzedawca winien zapakować wyrób i wysłaćgo do przedsiębiorstwa BABY DESIGN GROUP wraz z czytelnym opisem reklamacji oraz kartą gwarancyjną oraz w przypadku jego posiadania - paragonem fiskalnym. Prosimy nigdy nie wysyłać samodzielnie produktu na koszt BABY DESIGN GROUP bez wcześniejszego uzgodnienia.
 5. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej to 14 dni.
 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
 7. Uszkodzenia nieobjęte zakresem gwarancji tj. nie wynikające z niezgodności produktu z zapewnieniami w pkt. 2 mogą być usunięte na koszt użytkownika po uzgodnieniu z użytkownikiem.
 8. Sposób naprawy produktu ustala udzielający gwarancji.
 9. Gwarancja nie obejmuje: - uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eks- ploatacji i przechowywania: - samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione; - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych na skutek użytkowania produktu po jego wydaniu (np.zarysowania, uszkodzona tapicerka); - zniszczenia tkanin spowodowanych długotrwałym działaniem promieni słonecznych (płowienie).
 10. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
 11. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – Polska, w celu realizacji uprawnień z gwarancji, użytkownik powinien zgłosić się w opisany wyżej sposób do sprzedawcy na terenie Polski.
 12. Gwarancje na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 13. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).
 14. Przed każdym użyciem produktu sprawdź, czy jest on w pełni sprawny i czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie używaj produktu oraz skontaktuj się z serwisem przedsiębiorstwa BABY DESIGN GROUP lub sprzedawcą.
 15. Naprawa gwarancyjna ze względów bezpieczeństwa może być połączona z wymianą bądź modyfikacją niektórych elementów produktu powodującą zmiany w jego wyglądzie lub niektórych dodatkowych funkcjach .
 16. DOTYCZY FOTELIKA SAMOCHODOWEGO: Jeżeli fotelik brał udział w wypadku, skontaktuj się z przedsiębiorstwem BABY DESIGN GROUP. W tego typu przypadkach rozpatrywana jest wymiana fotelika na nowy.

Zapisz się do newslettera

Dowiedz się jako pierwszy o nowościach, limitowanych kolekcjach, promocjach, wydarzeniach!

Espiro częścią Baby Design Group

© 2019 | Espiro

Espiro częścią Baby Design Group

Created by Funktional